Güncelleme: 20:13 TSİ 06 Nisan 2020 Pazartesi
Makale detayı
Facebook'ta Paylaş

TÜRKÇÜLÜK DE KÜRTÇÜLÜK DE ZULÜMDÜR, ADALET İSLAM'DADIR

Mehmet Pamak
Güncelleme: 14:15 TSİ 29 Eylül 2015 Salı

1998 yılında, bir TV programında Kemalist sistemin Kürt halkına yönelik asimilasyon, inkar, baskı, yasak ve katliamcı politikalarını ortaya koyup, Kürt halkının fıtri haklarını savunmuştum. Türkçülüğü ve Kürtçülüğü ilmi ölçülerle eleştirip, laik sistem ve PKK'nın ideolojileri ve uygulamaları ile seküler, laik, Batıcı, ulusçu olmak bakımından ideolojik kardeş olduklarını, İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlıkta da müttefik olduklarını ortaya koymuştum.

Her iki tarafın da emperyalistlerin işbirlikçiliği ve seküler ideolojik bağnazlıkla İslami çözümü de engelleyerek zulmün devamını ve sürekliliğini de sağladıklarını ifade etmiştim. Bu seküler kardeşlerin, Kürt ve Türk halklarına yönelik zulmü, şiddeti tırmandırmakta da işbirliği yaparak adeta birlikte sürdürdüklerini  söylemiştim.

İslam şeriatına karşı düşman oldukları halde ileri derecede din istismarı yaparak halkları aldatmada da yarıştıklarını ifade etmiştim. Sivas SRT televizyonunda yaptığım bu konuşmam sebebiyle Türkiye dışında kalmak zorunda bırakıldığım, hakkımda davaların açıldığı, tutuklama kararlarının verildiği 1998-2000 yıllarında Almanya'da muhacirken kaleme aldığım ve "Hicrette Muhasebe" adını verdiğim şiir formunda çalışmamdan, gündeme dair bir bölümü paylaşmak istiyorum.

 

Laik-Ulus Devletin Zulüm Uygulamaları Ret, İnkâr ve Asimilasyon Politikaları

 

İslam dışı rejim, din edindi laik ulusçuluğu

Ümmeti böldü, bu resmi ideoloji putçuluğu

 

Irkçılığı yaydılar, Türkçülüğü dayatarak

Hep bölücülük yaptılar, halkları kışkırtarak

 

Ümmetleşmiş Kürt’ü, Türk’ü, ayırıp da zalimce

İslam’ı dışlayıp, kardeşliğe kıydılar, haince

 

Bu halklar yüzyıllarca kardeştiler, ümmetçi hasletle

Laikler bozdu, İslam'a düşmanlıkla, ırkçı hasetle

 

Şeyh Said kıyam etti, amaç; şeriat ve adaletti

Kur'an hükmünü isteyeni, sistem vahşice katletti

 

Çok katliam yapıldı Zilan'da, kan gövdeyi götürdü

Rejim, laik ulusçu tercihi, zorbalıkla sürdürdü

 

“Anâsırıl İslam”dan bahsedildi, şu savaştan önce

Kürt, Türk içinde eritilmek istendi, savaş bitince

 

Önce “Kürt-Türk ülkenin sahibi” ilan edildi

Sonra Kürt yok sayılıp, pek çok yalan üretildi

 

Sistemin sahipleri, geçince bu yeni evreye

İnkâr, asimilasyon, tehcir zulmü girdi devreye

 

Irkçılık insanlık suçuydu, insanlığı horlayan

Neden Türk olmaya zorlandı, hilkatte Türk olmayan?

 

 "Türküm, doğruyum" "andı" dayatıldı, Türk olmayana

Ardı ardına hepsi yalandı, sözden anlayana

 

Kemalizm; amentüsü ulusçu "and" olan bir dindi

Bu baskıyla, mazlumu kuşatan, düşmanlık ve kindi

 

Ümmetçi söylemde, "Kürt-Türk birbirinin kardeşiydi"

Irkçı seküler söylemde, Türk, Kürt'ün efendisiydi

 

Kürt dağına neden yazıldı,  “ne mutlu Türk’üm” diye?

“Türk olmayanın hakkı Türk’e kölelik” dendi, niye?

 

Başbakan ve bakan söyledi, bu tür ırkçı sözleri

Mahmut Esat Bozkurt’un faşizmi, hepsinden ileri

 

“Millet” din demekti, İslam’ın kitabı Kur’an’da

Halkı kandırmak için, tahrifat yapıldı kavramda

 

“Ulus” yerine kullandılar, bu Kur’ani kavramı

İslam’ı istismar edip, helal saydılar haramı

 

Bu baskı, aldatma ve inkârla, nice zulüm yapıldı

İslam ve Kürtlük kurban oldu, Kemalizm’e tapıldı

 

Anadil Rabbin ayetiydi, eğitimde yasaktı

Kürt kimliği ve dili, Türkiye’de tutsaktı

 

Hele gez, dolaş, kalpten bak, kulak ver Kürdistan'a

Binlerce faili meçhulle, dönmüştür kabristana

 

Zilan'da, Dersim'de, insanlar silahlarla çevrildi

Binlerce sivil, kadın, çocuk topluca katledildi

 

Istıraplar, acılar ve de yakılıp yıkılan köyler

Zorla ismi değiştirilenler; nice ağıtlar söyler

 

Son otuz yılda, kırk bin evladı öldü fakir halkların

Yeter artık! Adalet hasreti bitsin bu toprakların

 

 

İslam, Kavmiyet Meselesine Adaletle Yaklaştı

İmanda Birlik Kurup, Her Şeyi Kardeşçe Paylaştı

 

Allah insanı türetmişti, aynı anne, babadan

Hamur, çamur aynı,“farkı yoktu, Acem’in Arap’tan”

 

Tüm insanlar üremişti, Âdem ile Havva’dan

Bir hikmetle, kavimlere ayırmıştı Yaradan

 

Hangi kavimden olursa olsun, tüm mü'minler kardeştiler

İmanda birliği bozanlar, ırkçı, zalim, kalleştiler

 

Allah katında üstünlük, ancak takvada, korunmada

Fıtrat ile vahyi birleştirip, kirlerden arınmada

 

Tanışıp, yardımlaşmada, bir vesileydi kavim

Tüm insanların fıtratı birdi, “ahsen­­-i takvim”

 

Tanışmak; karşılıklı hak ve hukuku tanımaktı

Şeytani olan ırkçılığı, reddedip kınamaktı

 

Kavimde, dilde farklılık, bir ayetiydi Allah’ın

Allah katında üstünlükse, daha çok takvalının

 

Ayete savaş açarak, gündem oldu ulusçuluk

Ümmeti parçaladı, Arapçılık ve de Türkçülük

 

Allah’la savaşana, karşı çıkar her Müslüman

Türk ya da Kürt olsun, her mazluma verilir eman

 

Balkanlar’da, Türkistan’da, arka çıkan mazlum Türk’e

Neden sahip çıkmıyor, Türkiye’deki mazlum Kürt’e?

 

 

Zarar Gören mazlum Halklar, kazanan emperyalist

Seküler amaca hizmet etti, faşist, sosyalist

 

Küresel ve yerli güçler, PKK'yı destekledi, niye?

Kürtleri sekülerleştirsin ve İslam'ı durdursun diye

 

Şeyh Said şeriatçı diye, düşmanca davrandılar

PKK laik olunca, destek verip kullandılar

 

Seküler kardeş onlar, sistem faşist, PKK sosyalist

Halka karşı ikisi de faşist, dostları emperyalist

 

Bu dostları kaşıdı, bölgemizde kanayan yarayı

En küçük olayda, medyasıyla kopardı yaygarayı

 

Çatışmayı birlikte yönettiler, yandaş düzenle

Çıkar uğruna, halkları düşman ettiler özenle

 

Amaç; emperyal çıkar ve hakimiyeti korumaktı

İsrail ve petrolü kollamak, İslam'ı durdurmaktı

 

Irkçı çatışmanın, sisteme oldu bütün yararı

O hep kendini tahkim etti, Türk, Kürt gördü zararı

 

Küresel-yerel sistem faydalandı, bu çatışmadan

Bölge halkları arasındaki, kan revan kapışmadan

 

 

Terörden beslenenler, hep tırmandırdılar şiddeti

Sürekli provokasyonla, arttırdılar hiddeti 

 

Amaç; devam ettirmekti, bu sömürü düzenini

Irkçı tahrikle saptırıp da, ülkenin gündemini

 

İstekleri; dağıtmaktı sorgulayan dikkati

Kolayca yönetmekti, bölüp de muhalefeti

 

Mazlum halkları, sürekli baktırdılar cambaza

Medyadaki saptırmayla, düşürdüler açmaza

 

Dikkatlerden kaçmak için, kaldırdılar toz, duman

Paylarını arttırdılar, yapılan soygunlardan

 

Çok büyük ıstıraplar çekti, bölgemizin halkları

Hızlı döndü, egemenin güç-rant devşiren çarkları

 

Derin çeteler, hep provokasyon peşindeydiler

Halkları kışkırtmak ve çatıştırmak işindeydiler

 

Faili meçhulle çok kan döktü, JİTEM'li derin devlet

Vesayet sistemi sürsün  içindi, bütün bu rezalet

 

Kürt halkını bölerek, birbirine vurdurdular

Örgütlere sızarak, Kürdü Kürde kırdırdılar

 

Ne kadar kan-cesed olsa, o kadar güç-rant demekti

Bu, pis iktidar ve çıkar uğruna, insanı tüketmekti

 

İğrenç bir ırkçılıkla, yaktılar da Kürt köyünü

Zorladılar, mazlum halkın sefalete göçünü

 

Hak isteyene zulmedip, yedirdiler “pisliği”

Yine ırkçılıkla örttüler, tüm bu iğrençliği

 

 

Bazı Kürtlerin, Ölçüsüzce Zulme Karşı Çıkması

Seküler Kürtçülük Yapıp, Başka Bir Zulme Sapması

 

İnkâr, tehcir ve zulümden, Kürd’ün de sabrı taştı

Türkçülüğü ekenler, Kürtçülük çıkınca şaştı

 

Mazlumlardan bir çokları, hep zalimine meyletti

Zalimi taklit edip, kendini de ona benzetti

 

Zalim sistem, laik-ulusçu ve taklitçi-batıcıydı

Aynı sekülerleşme, artık mazlumun da baş tacıydı

 

Mazlumlardan bazısı, böylece aşık oldu zalimine

Vahyi dışlayan, vâkıf olamadı adaletin ilmine

 

Bilmeyince ölçüsünü, Vahiyle gelen adaletin

Şirke sapıp, taklitçisi oldu önceki felaketin

 

Bu sonuç kaçınılmazdı, çünkü şirk büyük zulümdü

Halka sunduğu, yalnız adaletsizlik ve ölümdü

 

Ezen; seküler Türkçülük yapıp, Kürt halkına zulmetti

Ezilense; bu zulümle seküler Kürtçülüğü keşfetti

 

Artık yutmuyordu kimse, şu “dağlı Türk” masalını

O halde herkes terk etmeli, ırkçılık belasını

 

Türk halkını sekülerleştirdi, şu azgın "Beyaz Türkler"

Kürtleri sekülerleştiren de, Batıcı "Beyaz Kürtler"

 

Kürt -Türk Kemalistler, birlikte karşıydılar şeriata

“İrtica” deyip tavır aldılar, vahye uygun hayata

 

Yalnız kavmi hakları gasp edilmedi, Kürt halkının

İslami kimliği de horlanıp, yok sayıldı mazlumların

 

Sırf kavmi haklar için yola çıktı, seküler Kürtler

Dini değil, kavmiyeti esas aldı, ateistler

 

Sonuçta, kolay yem oldular seküler emperyalizme

Müslüman Kürt'e zulmederek, zorladılar komünizme

 

PKK, Kürt halkının hakları için çıksa da yola

Halkın dinini satıp, emperyalistle girdi kol kola

 

Yapısı; Stalinist, hayat tarzı; bağnaz sosyalist

Yöntemi; kör şiddet ve pratiği; seküler faşist

 

"Hakkını savunuyorum" der, Müslüman Kürt'ü öldürür

Kürt için "hak-özgürlük talebi", kargaları güldürür

 

Hem sekülerleşme dayatır, hem uyuşturucu satar

Hak ile batılı karıştırıp, hevadan puta tapar

 

Güç ve rant uğruna, hep emperyalizmedir hizmeti

Pis çıkarı için, halkına yaşatır hezimeti

 

PKK budur işte, Kürt halkı görmeli pis oyunu

Kurtarmalı, PKK'nın  şirk ve ifsadından soyunu

 

 

Laik Ulus Devlet ve Laik PKK'nın Din İstismarı

 

Kütçü ve Türkçü ideoloji, dışındadır İslam'ın

Müslüman! Bunlar için savaşa, batıl diyor Kur'an'ın

 

Tağuttur,  PKK ve sistem, İslam'a karşı tuğyanda

Halkı aldatarak, din istismarı yaparlar her yanda

 

Laik sistem ve PKK, şeriata karşı düşmandır

Tagut uğrunda savaşanlar, ahirette pişmandır

 

Türk, Kürt Kemalistleri, ikisi de İslam'la savaşır

Hem de Batıl amaç için, İslam'ı istismarda yarışır

 

İkisi de tam bir tutarsızlıkla, ulusçu laikçidirler

Bu ilkede bile samimiyetsiz, yalnız tetikçidirler

 

Fakir halkı aldatarak, gencini sürdüler cepheye

Müslüman insanları, laik ırkçılık için ölmeye

 

Kaçı; bakan, patron, paşa çocuğu, savaşta ölenlerin

Yakını; hep sakallı, başörtülü, ölerek gelenlerin

 

Irkçı laik PKK ağaları, neden hiç ölmez

Neden hep halkın çocukları ölür, anası gülmez

 

Ağalar, güç-rant peşinde, ölen hep garip çocuklar

Kanla beslenirler, bahanedir, özgürlük ve haklar

 

Türk-Kürt Kemalistler, düşmandır İslam şeriatına

"Müslüman halk" çocuğunu, sürdüler savaş hattına

 

PKK, İslam ve namazla, alay ederken dağda

Halkın içine girince, Müslüman geçinir bağda

 

Müslüman'ın Sorumlulukları

 

Müslüman! Sahip çık, ayrım yapmadan tüm haklara

Kürt, Türk ayırmadan destek ver, mazlum halklara

 

Sahip çık, Kürt'ün hem Kavmî, hem de İslamî kimliğine

Fırsat verme, Kürt'ü İslam'dan koparma hainliğine

 

Bu, ancak sana yakışır, çünkü sen arzda halifesin

Daim adaletle hükmet, sakın engel olmasın nefsin

 

Ama sen, Kur’an’ı terk edince, adaleti unuttun

Kürt’e yapılan bunca zulme karşı, yıllarca sustun

 

Halbuki, haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı

Kur’an ve Rasulden uzaklaşmak, büyük hatandı

 

Belki biraz da çekindin, sana “Kürtçü” denmesinden

Zulmü seyreden ayrılır, “adil şahid ol” emrinden

 

Evet, Kürt'e hak ve adalet isteyen, her kimseye

Hemen,“hain” ve “bölücü” denir, burası Türkiye

 

Ama sen de, aldırmadan, hiç bir haksız kınamaya

Kürt haklarını savunup, merhem olacaktın yaraya

 

Bunu ihmal edip, Kürtleri ittin komünist bir örgüte

Yazık, çocuğunu PKK'ya kaptıran, Müslüman Kürt'e

  

Kur’an’la buluşan, adaletle yaklaştı soruna

Hak'tan yana muvahhidler, umut verdiler yarına

 

Kur'ani ölçüyü kavradılar, hep adil davrandılar

Bu, rahatsız etti Kürtçüleri, kabulde zorlandılar  

 

Türkçüyü de rahatsız etti, bu İslami adalet

O ise, ya "Kürtçü" damgası vurur ya da "ihanet"

 

Kur’an’daki ayetleri, savunan davetçiye

Utanmadan,“Kürtçü” damgası vuran müfteriye

 

“Irkçılık tümüyle, gayri İslami bir bela” dedik   

 Kim, birini “iyi” sayarsa, tutarsız zalim bildik

 

Tutarlıysa Türkçü, saygı duymalı Kürtçülüğe

Nedense hep ilkesizdir, bağlanan Türkçülüğe

 

Eğer Türkçülük güzelse, neden yasak olur Kürtçülük?

İkisi de, kavmiyetçilik, ulusçuluk,“ülkücülük”

 

Düşünün hele, ülkenin adı olsa “Kürdiye”

Türk’e zorla söyletilse,“ne mutlu Kürdüm” diye

 

Türkçe yasaklansa, eğitim dili olsa Kürtçe

Hepiniz isyan etmez miydiniz, söyleyin mertçe?

 

Türk kimliğini savunan, görse baskı, işkence

Çoğu Türkler dağa çıkmaz mıydı, zulüm görünce?

 

Türkçülüğü hak sayan, kerih sayar diğerini

Biz ümmetçi mü’minlerse, reddederiz hepsini

 

Türkçülük de, Kürtçülük de haramdır İslam’da, niye?

Çünkü uymaz ümmetçiliğe ve tevhidî akıdeye  

 

 

Yıllarca Türkçü Bölücülük Yaptım, Hep Alkışlandım

Ümmetçi Olduktan Sonraysa, Sürekli Yargılandım

 

Dedik ki; yeniden kardeş olup, ümmetleşelim

Zalimlerin bölme taktiğine, bir son verelim

 

Bu çağrımız, zalimlerce hep bastırılmak istendi

Anlaşılmasın diye, suçlanıp, boğulmak istendi

 

Yirmi yıl, cahili Türkçülük yaptım bu ülkede

Üstelik, kurucu Genel Başkan oldum MHP’de

 

“Türkçü bölücülük” yaptığımda, hep takdir aldım

 İslam’da vahdet isteyince, sürekli tekdir aldım

 

Halkların, İslam kardeşliğini savunduğum an

Hemen takibe alındım, ümmetçi olduğum zaman

 

Çifte standartsız taraftarıydım, insan hakkının

Hürriyetini istedim, Balkanlardaki Türk halkının

 

Savundum hak ve hürriyetini, Türkistanlının 

Suçlandım, hakkını isteyince, Kürdistanlının   

 

İnsanlık suçuydu, reddettim ben ırkçı bölücülüğü

“Ayağımın altına aldım Kürtçülüğü, Türkçülüğü”

 

“Türkçüler”, bu mesajımızı gölgelemeyi umdular  

Ama güneş balçıkla sıvanmadı, rezil oldular

 

 

Yeter artık! Bitsin bu zulüm, gelsin özgürlük

Tasfiye olsun haksızlık, faşizm ve ırkçı körlük

 

Kürde de verilmeli, Türk’e tanınan bütün haklar

Rabbin tanıdığı hakları, ancak tağut yasaklar

 

Kürtçe eğitim, kültürel ve siyasi hak verilsin

Yoksulluk ve işsizliğe de çözümler üretilsin

 

Dinde kardeşlik, ümmet bilinci kuşatsın yeniden

Türk, Kürt, bütün halklar, kurtulsun ırkçılık fitnesinden

 

Adalet, huzur ve barış gelsin, halkların arasına

Hak ve hukuk merhemi sürülsün, mazlumun yarasına

 

Özür dilensin mazlum halktan ve kapansın bu yara

Gün geçtikçe artıyor, ülke tarihindeki kara

 

Yeni oyunlar yapılmasın artık, mazlum Kürt halkına

Zalimin foyası çıktı, zulmün herkes vardı farkına

 

Artık “alavere dalavere” sökmez, “Kürt Mehmet”e

Yeni oyunla gönderilemez, "Kürt Mehmet nöbete"

 

Kürt Mehmetler de uyandı, artık gitmiyorlar nöbete

Şimdi de PKK var, zorla nöbet yazar Kürt Mehmet'e

 

Kürt Mehmet! Zulüm bataklığında Kürtçülük bir yılandır

Kanma sakın! Hak-adalet sözleri de tam bir yalandır

 

Eski Kemalizm çürüdü, acil tehdit yeni Kemalizm

Eskiyi aratacak yeniyse, laik-sosyalist-faşizm

 

Türk Kemalizm'inden çok çektin, artık zulmedemez sana

Daha çok zulmedecek Kürt Kemalizm'idir, inan buna!

 

Türk Kemalizmi can yakıp, zarar verirken yalnız dünyana

PKK zararı ise, hem dünyana, hem de ukbana

 

Denize düştüm diye, sakın sarılma sen bu yılana

Aynı delikten ısırılma, sarıl Hablullah olana

 

Kürt Mehmet! Sen Müslümansın, kurtar bu küfürden kendini

Kur'an ve sünnete sarıl, bildir şirke-küfre haddini

 

Adil çözüm İslam'dadır, Kürt'ü Türk'e kardeş yapar

Kürt-Türk Hablullah'a sarılsa, yalnız Allah'a tapar

 

Yalnız O'na tapan sistem, herkesi adaletle yönetir

Allah, her kavmin Rabbidir, herkesin hukukunu gözetir

 

Kurtuluş İslam'da, yüzyıllarca barış içinde yönetti

Kürt-Türk-Arap ayırmadan, hepsine adaletle hükmetti

 

Ey Kürt, Türk, tüm kavimler, gelin Kur'an'a sarılalım

Yüzyıllarca olduğu gibi, Hakta kardeş olalım

 

İmani birlikle, yeniden kuralım ümmetimizi

Rabb'e sığınıp, Kur'an'la kazanalım izzetimizi

Haberin Etiketleri : Mehmet PAMAK
adv
SON DAKİKA
22:48 - Türkiye'de Corona virüsten can kaybı 574 oldu22:50 - Türkiye'de corona virüs salgınından can kaybı 425 oldu22:55 - Türkiye'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 356 oldu22:45 - Dünyada corona virüs vakalarının sayısı 1 milyonu geçti!21:32 - Corona virüsten en çok can kaybı görülen 10 il21:03 - Türkiye'de corona virüsten ölenlerin sayısı 277 kişi oldu21:42 - Türkiye'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214 oldu11:21 - Corona virüs küresel krizi ve yeni dünya düzeni!22:39 - Türkiye'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 168 oldu!23:11 - ABD'de corona virüsten ölü sayısı 2 bini geçti (Corona virüs son durum)23:06 - Türkiye'de corona virüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 131 oldu!00:02 - Bakan Soylu: Sürekli bir taşınma söz konusu, bu hastalığı yayar23:22 - Türkiye'de corona virüsten can kaybı 92 oldu!23:02 - İtalya'da bir günde 969 kişi corona virüsten öldü! (Corona virüste son durum)22:49 - Corona virüsün savaşında en kritik cihaz solunum cihazı!20:37 - Pangolin'de corona virüsün benzerini taşıyor20:26 - Corona virüsün yeni savaş alanı Hindistan olacak iddiası!18:04 - Corona virüsü tespit etmek için ev tipi antikor testi geliştirildi23:03 - Türkiye'de corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 75 oldu14:45 - Üniversite tatili uzadı, YKS sınavı ertelendi!12:53 - Umut veren gelişme! ''Corona virüs aşısı uzun yıllar koruyabilir''00:17 - Türkiye'de corona virüsten ölenlerin sayısı 59 oldu19:53 - Uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar uzatıldı12:00 - İspanya corona virüs nedeniyle NATO'dan acil yardım istedi (Corona virüste son durum)00:02 - Türkiye'de corona virüsten ölenlerin sayısı 44 oldu13:39 - EBA TV nereden ve nasıl izlenecek? EBA TV uydu frekansları nedir?00:59 - Almanya Başbakanı Merkel corona virüs salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldı00:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlerimizde kalalım00:23 - Bilim insanları Çin'in corona virüs raporunu çıkardı! (72 bin vaka tek tek incelendi)00:15 - Türkiye'de corona virüsten ölenlerin sayısı 30 oldu! Vaka sayısı bin 23600:08 - Gıdalardan insana corona virüs bulaşır mı?23:50 - Türkiye'de Corona virüs salgınından ölenlerin sayısı 21 oldu!23:41 - Corona virüste hızlı tanı kiti devrede! 15 dakikada sonuç23:59 - Türkiye'de Corona virüsten ölenlerin sayısı 9 oldu! Vaka sayısı 67023:04 - Sağlık Bakanlığı'ndan Corona virüs genelgesi! özel ve vakıf hastaneleri de virüs hastalarına bakacak22:55 - Ölümcül virüsler çoğu neden yarasalarda ortaya çıkıyor?22:51 - İtalya'da corona virüsten bir günde 627 kişi öldü! (Corona virüste son durum)22:08 - Hangisi doğru? Corona virüs hakkında efsaneler!21:50 - 79 yaşındaki corona virüs hastası o ilaçla tedavi edildi!21:40 - İngiltere'den corona virüs nedeniyle emekli 65 bin doktor ve hemşireye mektup23:22 - Türkiye'de corona virüsten üçüncü ölüm!23:02 - Gün gün corona virüs belirtileri22:56 - Monako Prensi 2. Albert corona virüsü salgınına yakalandı12:14 - Corona virüste Çin'de bir ilk! (Corona virüste son durum)00:21 - Türkiye'de Corona virüsten ikinci ölüm! Vaka sayısı 191!00:20 - Türkiye'de corona virüse karşı 100 milyarlık paket (Covid-19'a karşı alınan 19 önlem)00:15 - Corona virüsü salgınında her 10 vakadan sadece 1'i tespit edilebiliyor00:00 - Corona virüs yüzeylerde ne kadar yaşar?23:57 - İtalya'da corona virüs salgınından bir günde 475 ölüm! (Corona virüste son durum)00:17 - Türkiye'de corona virüsten ilk ölüm! Türkiye'deki toplam vaka sayısı 98'e yükseldi23:58 - İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı artıyor! (Corona virüste son durum)23:54 - Corona virüs Avrupa kıtasındaki tüm ülkelerine yayıldı!09:35 - Corona virüste doğrular ve yanlışlar nelerdir? (Corona virüs için alınacak tedbirler nelerdir?)01:58 - Türkiye'de corona virüs vaka sayısı 47'ye çıktı00:15 - İtalya'da corona virüsten bir günde 349 ölüm (Corona virüste son durum)00:03 - İçişleri Bakanlığı'ndan corona virüs genelgesi: AVM ve restoranlar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!23:24 - Bakan Koca: Pozitif çıkan yeni vakalar var15:19 - Avustralyalı bilim insanları: Corona virüsün ilacını bulduk00:59 - Türkiye'de corona virüs vaka sayısı 18'e çıktı00:55 - Çin'de 15 dakikada sonuç veren corona virüs testi geliştirildi21:34 - İtalya'da bir günde corona virüsten 368 ölüm! (Corona virüste son durum)19:07 - Türkiye'de corona virüs vaka sayısı 5'e yükseldi15:03 - Corona virüs semptomları nelerdir? Covid-19’u alerji, grip ve nezledenayıran özellikleri nelerdir?14:53 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yeni tip corona virüs açıklaması13:06 - Dünya tarihini etkileyen 10 pandemi salgını!12:57 - Türkiye'de ikinci corona virüs vakası gerçekleşti12:43 - Ebola'yı keşfeden Belçikalı bilim insanı Peter Piot'tan korkutan corona virüs açıklaması14:15 - Çinli salgın uzmanı Zhong Nanshan: Corona virüs salgını Haziran'da sona erecek (Corona virüste son durum)21:35 - Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü pandemi ilan etti11:08 - Corana virüs dünyada hızla yayılıyor! (Corana virüste son durum)01:04 - Türkiye'de ilk Corona virüs vakası!00:07 - Bakan Koca: Türkiye'de corona virüs olma ihtimali çok yüksek22:00 - Corona virüste son durum!17:30 - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den İdlib ateşkesi ile ilgili açıklama14:55 - Ali Babacan'ın parti kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu23:55 - İtalya'da corona virüs bilançosu ağırlaşıyor!23:42 - Fransa Kültür Bakanı Franck Riester corona virüse yakalandı23:31 - Eski Adalet Bakanı Şevket Kazan hayatını kaybetti!21:47 - Rusya'daki İdlib zirvesinden ateşkes kararı çıktı (Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası açıklama)12:46 - İngiliz bilim adamı: Corona virüs savaşını kaybettik11:27 - Bahar Kalkanı Harekatı'nda 2 asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralı11:36 - Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu23:52 - Corona virüs bilançosu ağırlaşıyor ( Corona virüste son durum)23:48 - İtalya, Güney Kore ve Irak'a corona virüs salgını nedeniyle uçuşlar durduruldu23:29 - ABD'de corona virüsten ilk ölüm meydana geldi! (Corona virüs salgınında son durum)23:17 - İşte corona virüse karşı alınacak önlemler23:12 - YouTube Ekim 2019 ile Aralık 2019 arasında 5.8 milyon videoyu sildi10:50 - Hatay Valisi Doğan: Suriye İdlib'de 33 asker şehit, 32 yaralı10:47 - Rusya'dan İdlib'deki hava saldırına ilişkin açıklama01:42 - Suriyeli mültecilerine Avrupa kapıları açıldı20:12 - Corona virüs dünyada can almaya devam ediyor (Corona virüsünde son durum)12:53 - AK Parti/Çelik: Suriye rejimine verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek00:28 - MSB: İdlib'de iki asker şehit oldu00:45 - İran'dan getirilen 132 yolcuya corona virüsü karantinası!22:43 - Corona virüsü dünyada hızla yayılıyor!18:51 - Çin'in Rusya Büyükelçisi Hanhui: Corona virüse karşı aşı geliştirdik23:46 - İran'daki 5,9'luk deprem Van'ı da vurdu: Başkale'de 9 kişi hayatını kaybetti!03:53 - Van'da 5 kişi Corona virüs şüphesiyle tedavi altına alındı22:15 - İdlib'de saldırı sonucu bir asker hayatını kaybetti!02:27 - Corona virüs salgınında son durum!
Henüz yorum yapılmamış. Yorum yapmak için tıklayın
lütfen bekleyiniz
Yorumunuz:
Yazarın Diğer Makaleleri

Son Haberler Bölümler